•  

BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte do 30 kwietnia 2019 r. / Dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja, dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

mgr inż. Tomasz Mrozek

Na podstawie art. 13 ust. 7 Ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, w związku z art. 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, zamieszcza się informacje dotyczące postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora pana mgr. inż. Tomasza Mrozka.

Streszczenie

Pobierz plik application/pdf pdf 59,82 kB

Zawiadomienie o obronie

Pobierz plik application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 15,73 kB

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Jolanta Wasilewska

w dniu: 14.09.2022 10:33

Zaktualizował(a): Jolanta Wasilewska

w dniu: 14.09.2022 10:33