•  

BIP PW / Ogłoszenia / Archiwum

Współpraca PW z Gminą Grodzisk Mazowiecki

W środę, 20 marca 2012 roku Rektor Politechniki Warszawskiej i Burmistrz Gminy Grodzisk Mazowiecki Grzegorz Benedykciński podpisali umowę o współpracy.

Umowa dotyczy współpracy w zakresie prowadzenia działań propagujących innowacyjność na poziomie lokalnym i regionalnym oraz prowadzących do rozwoju różnych form kształcenia ustawicznego.

Wytworzył(a): JM Rektor PW

w dniu: 20.03.2012

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 22.03.2012 14:31

Zaktualizował(a): Joanna Kwiatkowska

w dniu: 22.03.2012 14:31