•  

BIP PW / Ogłoszenia / Archiwum

Politechnika Warszawska zawarła umowę w sprawie budowy budynku Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

Dnia 17 maja 2010 r. Politechnika Warszawska zawarła z firmą Budimex SA umowę o budowę budynku Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Dnia 17 maja 2010 r. Politechnika Warszawska zawarła z firmą Budimex SA umowę o budowę budynku Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych. Zryczałtowana wartość kontraktu brutto to kwota 42.200.000,08 zł. Planowany termin przekazania budynku do użytkowania to 30 listopada 2011 r. Wykonawca robót budowlanych został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Umowa o roboty budowlane została zawarta w związku z realizacją projektu pt. „Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 13.1 Programu Infrastruktura i Środowisko.

Budynek zostanie wybudowany na terenie głównym Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 75. Projektowany budynek składa się z sześciu kondygnacji naziemnych oraz jednej kondygnacji parkingu podziemnego. Planowana powierzchnia całkowita budynku wynosi 11 100,10 m2, natomiast powierzchnia użytkowa 9 761,90 m2. Budynek będzie przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo.

Sale wykładowe, konferencyjne i laboratoria zostaną wyposażone w zestawy komputerowe oraz pomoce dydaktyczne, tj. rzutniki multimedialne, rzutniki pisma, tablice interaktywne, tablice kopiujące na pamięć typu USB. Urządzenia te umożliwią pełne wykorzystanie w procesach dydaktycznych i badawczych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Zwiększy to znacznie jakość usług edukacyjnych i badawczych oferowanych przez uczelnię. Projekt przyczyni się do dalszego unowocześniania infrastruktury dydaktycznej Politechniki Warszawskiej.

Rezultatami projektu będą:

  • zwiększenie potencjału dydaktycznego Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW,
  • zwiększenie efektywności procesu kształcenia,
  • zwiększenie liczby specjalistów z dziedziny matematyki i nauk informacyjnych,
  • dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb otoczenia, zwłaszcza gospodarczego,
  • zwiększenie możliwości rozwoju dziedzin decydujących o konkurencyjności gospodarki oraz atrakcyjności inwestycyjnej kraju.

Szacunkowy koszt realizacji projektu wynosi 55,23 mln zł, natomiast kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 39,53 mln zł.

 

Wytworzył(a):

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 27.05.2010 13:25

Zaktualizował(a): Joanna Kwiatkowska

w dniu: 27.05.2010 13:25