•  

BIP PW / Ogłoszenia / Archiwum

Ogłoszenie konkursu ofert na najem lokalu

Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej ogłasza konkursu ofert na najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w nieruchomości Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej usytuowanej w Warszawie przy ul. Rektorskiej 4.

Przedmiotem Konkursu jest wybór najkorzystniejszej Oferty na najem lokalu, znajdującego się na parterze budynku będącego siedzibą Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, usytuowanego w Warszawie przy ul. Rektorskiej 4, w celu prowadzenia działalności gastronomicznej, na zasadach określonych w Regulaminie i Załącznikach.

Każdy Oferent biorący udział w Konkursie zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna odbędzie się dnia 13.04.2017 r. o godz. 10:00. Udział w wizji lokalnej należy zgłosić podając swoje dane na adres e-mail zamówienia.cziitt@pw.edu.pl

UWAGA: Osoby, które wzięły udział w wizji lokalnej, która odbyła się w dniu 17.02.2017 r. w ramach pierwszej edycji Konkursu, nie mają obowiązku uczestniczyć w wizji lokalnej niniejszego Konkursu.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do dnia 21 kwietnia 2017 r. do godz. 11:00 w siedzibie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, Sekretariat ogólny, parter.

Otwarcie Ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa w dniu 21 kwietnia 2017 r., o godz. 11:30, w sali 0.01 (parter).

Regulamin konkursu wraz z Załącznikami dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.pw.edu.pl w zakładce Ogłoszenia) oraz w siedzibie Organizatora.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone jw. oraz przesłane drogą elektroniczną (e-mail) do Oferentów, którzy złożą Oferty w Konkursie.

Decyzja o unieważnieniu Konkursu

Wytworzył(a): JM Rektor PW

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 04.04.2017 11:30

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 25.04.2017 10:00