•  

BIP PW / Ogłoszenia / Archiwum

Ogłoszenie konkursu ofert na najem lokalu

Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej ogłasza konkursu ofert na najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w nieruchomości Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej usytuowanej w Warszawie przy ul. Rektorskiej 4.

Przedmiotem Konkursu jest wybór najkorzystniejszej Oferty na najem lokalu, znajdującego się na parterze budynku będącego siedzibą Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, usytuowanego w Warszawie przy ul. Rektorskiej 4, w celu prowadzenia działalności gastronomicznej, na zasadach określonych w Regulaminie i Załącznikach.

Każdy Oferent biorący udział w Konkursie zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej. Wizja lokalna odbędzie się dnia 17.02.2017 r. o godz. 10:00. Udział w wizji lokalnej należy zgłosić podając swoje dane na adres e-mail zamówienia.cziitt@pw.edu.pl

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do dnia 3 marca 2017 r. do godz. 11:00 w siedzibie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, Sekretariat ogólny, parter.

Otwarcie Ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa w dniu 3 marca 2017 r., o godz. 11:30, w sali 0.01 (parter).

Regulamin konkursu wraz z Załącznikami dostępny jest na stronie www.cziitt.pw.edu.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Organizatora.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone jw. oraz przesłane drogą elektroniczną (e-mail) do Oferentów, którzy złożą Oferty w Konkursie.

Regulamin [pdf] 722,96 kB
Załącznik do regulaminu [msword] 277,00 kB

Wytworzył(a): Dyrektor CZIiTT PW

w dniu: 02.02.2017

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 02.02.2017 14:48

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 06.03.2017 08:02