•  

BIP PW / Ogłoszenia / Archiwum

Ogłoszenie - Tytuł projektu: „Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji”

Poszukujemy Współpracownika do zadania:

Prowadzenie testów przepływowych dezintegratora – zbieranie charakterystyk przepływowych.

Zadanie realizowane w ramach projektu Poddziałania 4.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Tytuł projektu: „Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych
w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji”.

Prace do wykonania w ramach zadania:

  • prowadzenie testów przepływowych dezintegratora – zbieranie charakterystyk przepływowych,
  • analiza wyników z prowadzonych testów pracy dezintegratora w skali laboratoryjnej.

Wymagania w stosunku do Wykonawcy zadania:

  • doświadczenie w realizacji prac badawczych z zakresu modelowania matematycznego, biegła znajomość oprogramowania: GateCycle, Aspen Hysys, Ansys Fluent, SolidWorks,
  • uczestnik studiów doktoranckich.

Czas zatrudnienia w projekcie: 36 miesięcy

INFORMACJA: umowa zostanie podpisana po podpisaniu umowy z NCBiR

Wymagane dokumenty:

  • CV (niezbędne wykazanie doświadczenia w zakresie podanym w wymaganiach).

Termin składania dokumentów:  21.12.2017

Miejsce składania dokumentów:

  • Sekretariat Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW, Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa, pok. 302,
  • lub przesłanie na adres e-mail: sekretariat@is.pw.edu.pl

Projekt realizowany w konsorcjum:

Lider konsorcjum:

BIOPOLINEX Sp. z o.o.
Ul. Kunickiego 45,
20-417 Lublin

Partner konsorcjum:

Politechnika Warszawska
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

Partner konsorcjum:

Politechnika Gdańska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Partner konsorcjum:

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
ul. Dorodna 16
03-195 Warszawa

Wytworzył(a): Dziekan WIBHiIŚ

w dniu: 11.12.2017

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 11.12.2017 17:42

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 11.12.2017 17:42