•  

BIP PW / Ogłoszenia / Archiwum

Informacja o uzyskaniu dofinansowania projektu nt. „Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji" z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

loga_do_bip

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej jako członek konsorcjum otrzymał z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dofinansowanie na realizację projektu nt. „Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji” (Dezmetan) w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (POIR.04.01.02-00-0022/17-00; Poddziałanie: Regionalne agendy naukowo-badawcze).

Czas trwania projektu: 2018 – 2020

Całkowity koszt realizacji projektu:7 996 758,32 zł

Całkowita kwota dofinansowania projektu:7 030 038,72 zł

Członkowie konsorcjum:

 1. Politechnika Gdańska – Lider
  Kwota dofinansowania: 1 990 384,11 zł
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka, prof. nzw. PG
 2. Politechnika Warszawska
  Kwota dofinansowania: 1 794 850,20 zł
  Kierownik badań przemysłowych realizowanych w PW: dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. nzw. PW
 3. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
  Kwota dofinansowania: 1 794 725,01 zł
  Kierownik badań przemysłowych realizowanych w IChiTJ: prof. dr hab. inż. Andrzej Chmielewski
 4. BIOPOLINEX Spółka z o.o.
  Kwota dofinansowania: 1 450 079,40 zł

Streszczenie projektu

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie kompletnej linii technologicznej kondycjonowania substratów pochodzących z przetwórstwa rolno-spożywczego przy wykorzystaniu dezintegracji hydrodynamicznej i niskotemperaturowej, w innowacyjnym układzie hybrydowym. Jak dotąd procesy te oddzielnie były stosowane do obróbki osadu nadmiernego powstającego w oczyszczalniach ścieków. Proponowana technologia jest dedykowana zarówno do wdrożenia w biogazowniach rolniczych jak i w oczyszczalniach ścieków (biogazownie komunalne). Zwiększenie biodostępności substratów kofermentacji metanowej przyczyni się do wzrostu produkcji biogazu, poprawy właściwości reologicznych pofermentu, poprawy skuteczności odwadniania osadów, zmniejszenia ilości pofermentu wymagającego dalszego zagospodarowania. Poprzez zastosowanie technologii dezintegracji osiągnie się poprawę bilansu energii i rentowności biogazowni. Dezintegracja substratów ma również wpływ na jakość cieczy osadowej powstającej w procesie odwadniania, co wpływa na podejście związane z jej dalszą obróbką. Zagadnienie oczyszczania odcieków z pofermentu oraz odzysku z nich azotu i fosforu w formie struwitu stanowi dopełnienie wiedzy niezbędnej użytkownikowi proponowanej technologii. Badania dezintegracji, fermentacji oraz oczyszczania odcieków będą realizowane w skali laboratoryjnej, a następnie weryfikowane w pełnej skali w układzie prototypowym. Docelowo mobilny węzeł dezintegracji może być zastosowany jako produkt testowy w dużych obiektach lub jako produkt do bezpośredniego zainstalowania w obiektach mniejszych. Na każdym etapie układ będzie kompleksowo analizowany i optymalizowany za pomocą modelu komputerowego, a o wyborze rozwiązań będzie decydować spełnienie kryteriów technologicznych, energetycznych i ekonomicznych. Model symulacyjny uzupełniony o analizę środowiskową stworzy zaawansowane narzędzie oceny stanowiące nowość zarówno w biogazowniach rolniczych jak i komunalnych.

Wytworzył(a): Dziekan WIBHiIŚ

w dniu: 09.01.2018

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 09.01.2018 08:35

Zaktualizował(a): Tomasz Kwiatkowski

w dniu: 09.01.2018 11:27