BIP PW / Dokumentacja kontroli

Raporty i uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Treść raportów i uchwał z wizytacji przeprowadzonych przez Polską Komisję Akredytacyjną dostępna jest na stronie http://www.pka.edu.pl

2023

 1. Raport zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji dokonanej w dniach 3-4 listopada 2022 r. na kierunku studiów telekomunikacja prowadzonym na Politechnice Warszawskiej 
 2. Stanowisko uczelni do uwag zawartych w raporcie Zespołu Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej na kierunku studiów telekomunikacja 
 3. Uchwała nr 73/2023 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie oceny programowej kierunku telekomunikacja prowadzonego na Politechnice Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 4. Raport zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji dokonanej w dniach 3-4 listopada 2022 r. na kierunku studiów ochrona środowiska prowadzonym na Politechnice Warszawskiej
 5. Stanowisko uczelni do uwag zawartych w raporcie Zespołu Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej na kierunku studiów ochrona środowiska
 6. Uchwała nr 114/2023 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie oceny programowej kierunku ochrona środowiska prowadzonego na Politechnice Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 7. Raport zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji dokonanej w dniach 12-13 grudnia 2022 r. na kierunku studiów elektronika prowadzonym na Politechnice Warszawskiej
 8. Stanowisko uczelni do uwag zawartych w raporcie Zespołu Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej na kierunku studiów elektronika
 9. Uchwała nr 163/2023 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie oceny programowej kierunku elektronika prowadzonego na Politechnice Warszawskiej na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 10. Raport zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji dokonanej w dniach 12-13 grudnia 2022 r. na kierunku studiów elektronika prowadzonym na Politechnice Warszawskiej
 11. Stanowisko uczelni do uwag zawartych w raporcie Zespołu Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej na kierunku studiów elektronika
 12. Uchwała nr 164/2023 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie oceny programowej kierunku elektronika prowadzonego na Politechnice Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 13. Raport zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji dokonanej w dniach 6-7 grudnia 2022 r. na kierunku studiów geodezja i kartografia prowadzonym na Politechnice Warszawskiej
 14. Stanowisko uczelni do uwag zawartych w raporcie Zespołu Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej na kierunku geodezja i kartografia
 15. Uchwała nr 210/2023 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie oceny programowej kierunku geodezja i kartografia prowadzonego na Politechnice Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 16. Raport zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2022 r. na kierunku studiów inżynieria środowiska prowadzonym na Politechnice Warszawskiej
 17. Stanowisko uczelni do uwag zawartych w raporcie Zespołu Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej na kierunku inżynieria środowiska 
 18. Uchwała nr 290/2023 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie oceny programowej kierunku inżynieria środowiska prowadzonego na Politechnice Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 19. Raport zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji dokonanej w dniach 16-17.03.2023 r. na kierunku studiów informatyka i systemy informacyjne prowadzonym na Politechnice Warszawskiej
 20. Stanowisko uczelni do uwag zawartych w raporcie Zespołu Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej na kierunku informatyka i systemy informacyjne
 21. Uchwała nr 548/2023 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie oceny programowej na kierunku informatyka i systemy informacyjne prowadzonego na Politechnice Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 22. Raport zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji dokonanej w dniach 30-31.03.2023 r. na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym na Politechnice Warszawskiej
 23. Stanowisko uczelni do uwag zawartych w raporcie Zespołu Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej na kierunku mechanika i budowa maszyn
 24. Uchwała nr 799/2023 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 18 września 2023 r. w sprawie oceny programowej kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonego na Politechnice Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 25. Raport zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji dokonanej w dniach 1-2.06.2023 r. na kierunku zarządzanie na Politechnice Warszawskiej
 26. Stanowisko uczelni do uwag zawartych w raporcie Zespołu Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej na kierunku zarządzanie
 27. Uchwała nr 954/2023 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 19 października 2023 r. w sprawie oceny programowej kierunku zarządzanie prowadzonego na Politechnice Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 28. Raport zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji dokonanej w dniach 28-29.04.2023 r. na kierunku geoinformatyka na Politechnice Warszawskiej
 29. Stanowisko uczelni do uwag zawartych w raporcie Zespołu Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej na kierunku geoinformatyka
 30. Uchwała nr 1016/2023 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie oceny programowej kierunku geoinformatyka prowadzonego na Politechnice Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 31. Raport zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji dokonanej w dniach 9-10.03.2023 r. na kierunku automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa na Politechnice Warszawskiej
 32. Stanowisko uczelni do uwag zawartych w raporcie Zespołu Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej na kierunku automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa
 33. Uchwała nr 1013/2023 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie oceny programowej kierunku automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa prowadzonego na Politechnice Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

2022

 1. Raport zespołu oceniającego z wizytacji dokonanej w dniach 19-20 stycznia 2022 r. na kierunku Informatyka prowadzonym na Politechnice Warszawskiej
 2. Stanowisko uczelni do uwag zawartych w raporcie Zespołu Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej na kierunku Informatyka na Politechnice Warszawskiej
 3. Uchwała nr 178/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie oceny programowej kierunku informatyka prowadzonego na Politechnice Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 4. Raport zespołu oceniającego z wizytacji dokonanej w dniach 17-18 stycznia 2022 r. na kierunku Inżynieria i analiza danych prowadzonym na Politechnice Warszawskiej
 5. Stanowisko uczelni do uwag zawartych w raporcie Zespołu Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej na kierunku Inżynieria i analiza danych na Politechnice Warszawskiej
 6. Uchwała nr 320/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie oceny programowej kierunku inżynieria i analiza danych prowadzonego na Politechnice Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 7. Raport zespołu oceniającego z wizytacji dokonanej w dniach 25-26 marca 2022 r. na kierunku Gospodarka przestrzenna prowadzonym na Politechnice Warszawskiej
 8. Stanowisko uczelni do uwag zawartych w raporcie Zespołu Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej na kierunku Gospodarka przestrzenna na Politechnice Warszawskiej
 9. Uchwała nr 358/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie oceny programowej kierunku gospodarka przestrzenna prowadzonego na Politechnice Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 10. Raport zespołu oceniającego z wizytacji dokonanej w dniach 28-29 kwietnia 2022 r. na kierunku Budownictwo prowadzonym na Politechnice Warszawskiej 
 11. Stanowisko uczelni do uwag zawartych w raporcie Zespołu Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej na kierunku budownictwo na Politechnice Warszawskiej
 12. Uchwała nr 672/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie oceny programowej kierunku budownictwo prowadzonego na Politechnice Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 

2021

 1. Raport zespołu oceniającego (profil ogólnoakademicki) z wizytacji dokonanej w dniach 12-13 stycznia 2021 r. na kierunku Mechatronika prowadzonym na Politechnice Warszawskiej
 2. Uchwała nr 383/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie oceny programowej kierunku mechatronika prowadzonym na Politechnice Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 3. Raport zespołu oceniającego (profil ogólnoakademicki) z wizytacji dokonanej w dniach 2-3 marca 2021 r. na kierunku Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych prowadzonym na Politechnice Warszawskiej
 4. Uchwała nr 379/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie oceny programowej kierunku automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych prowadzonych na Politechnice Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego stopnia i drugiego o profilu ogólnoakademickim
 5. Raport zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji kierunku studiów: inżynieria zarządzania prowadzonego na Politechnice Warszawskiej, data przeprowadzenia wizytacji: 12-13 kwietnia 2021 r. 
 6. Stanowisko uczelni do uwag zawartych w raporcie Zespołu Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej na kierunku "Inżynieria Zarządzania" w Politechnice Warszawskiej
 7. Uchwała nr 610/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie oceny programowej kierunku inżynieria zarządzania prowadzone na Politechnice Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 8. Raport zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji kierunku studiów: elektronika i telekomunikacja prowadzonego na Politechnice Warszawskiej, data przeprowadzenia wizytacji: 22-23 kwietnia 2021 r.
 9. Stanowisko uczelni do raportu zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku elektronika i telekomunikacja
 10. Uchwała nr 605/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie oceny programowej kierunku elektronika i telekomunikacja prowadzonego na Politechnice Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 
 11. Raport zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji kierunku studiów: transport prowadzonego na Politechnice Warszawskiej, data przeprowadzenia wizytacji: 27-28 maja 2021 r.
 12. Uchwała nr 950/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie oceny programowej kierunku transport prowadzonego na Politechnice Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 13. Raport zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji kierunku studiów: zarządzanie prowadzonego na Politechnice Warszawskiej, data przeprowadzenia wizytacji: 23-24 kwietnia 2021 r.
 14. Stanowisko uczelni do uwag zawartych w raporcie Zespołu Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej na kierunku "Zarządzanie" w Politechnice Warszawskiej
 15. Uchwała nr 910/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie wniosku Politechniki Warszawskiej o ponowne rozpatrzenie sprawy oceny programowej kierunku zarządzanie prowadzonego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 16. Raport zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji kierunku studiów: inżynieria biomedyczna prowadzonego na Politechnice Warszawskiej, data przeprowadzonej wizytacji: 19-20 października 2021 r.
 17. Stanowisko uczelni do raportu zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku inżynieria biomedyczna 
 18. Uchwała nr 1122/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie oceny programowej kierunku inżynieria biomedyczna prowadzonego na Politechnice Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

2020

 1. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 10-11 marca 2020 r. na kierunku Informatyka stosowana prowadzonym na Politechnice Warszawskiej
 2. Uchwała nr 719/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie oceny programowej na kierunku informatyka stosowana prowadzonym na Politechnice Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 3. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 27-28 stycznia 2020 r. na kierunku Automatyka i robotyka stosowana prowadzonym na Politechnice Warszawskiej
 4. Uchwała nr 720/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie oceny programowej na kierunku automatyka i robotyka stosowana prowadzonym na Politechnice Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 5. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 17-18 grudnia 2019 r. na kierunku Automatyka i robotyka prowadzonym na Politechnice Warszawskiej
 6. Uchwała nr 656/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 3 września 2020 r. w sprawie oceny programowej na kierunku automatyka i robotyka prowadzonym na Politechnice Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 7. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 28-29 listopada 2019 r. na kierunku Inżynieria materiałowa prowadzonym na Politechnice Warszawskiej
 8. Uchwała nr 397/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie oceny programowej na kierunku inżynieria materiałowa prowadzonym na Politechnice Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 9. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 10-11 października 2019 r. na kierunku Elektrotechnika prowadzonym na Politechnice Warszawskiej
 10. Uchwała nr 717/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie oceny programowej na kierunku elektrotechnika prowadzonym na Politechnice Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 11. Uchwała nr 790/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 22 października 2020 r. w sprawie oceny programowej na kierunku energetyka prowadzonym na Politechnice Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 12. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 16-17 grudnia 2019 r. na kierunku Energetyka prowadzonym na Politechnice Warszawskiej
 13. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 9-10 listopada 2020 r. na kierunku Papiernictwo i poligrafia prowadzonym na Politechnice Warszawskiej
 14. Uchwała nr 214/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie oceny programowej na kierunku papiernictwo i poligrafia prowadzonym na Politechnice Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 15. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 29-30 października 2020 r. na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka prowadzonym na Politechnice Warszawskiej
 16. Uchwała nr 212/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie oceny programowej na kierunku lotnictwo i kosmonautyka prowadzonym na Politechnice Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 17. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 30 listopada - 1 grudnia 2020 r. na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa powadzonym na Politechnice Warszawskiej
 18. Uchwała nr 210/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie oceny programowej na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa prowadzonym na Politechnice Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 19. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 15-16 grudnia 2020 r. na kierunku Mechanika i projektowanie maszyn prowadzonym na Politechnice Warszawskiej
 20. Uchwała nr 251/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie oceny programowej na kierunku mechanika i projektowanie maszyn prowadzonym na Politechnice Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

2019

 1. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 25-26 października 2018 r. na kierunku Technologia Chemiczna prowadzonym na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej
 2. Uchwała Nr 77/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie oceny programowej na kierunku „technologia chemiczna” prowadzonym na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 3. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 24-25 października 2018 r. na kierunku  „biotechnologia” prowadzonym  na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej
 4. Uchwała Nr 211/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie oceny programowej na kierunku „biotechnologia” prowadzonym na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 5. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 21-22 lutego 2019 r. na kierunku "fotonika" prowadzonym na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej
 6. Uchwała nr 747/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 października 2019 r. w sprawie oceny programowej na kierunku "fotonika" prowadzonym na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 7. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 21-22 lutego 2019 r. na kierunku "fizyka techniczna" prowadzonym na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej
 8. Uchwała nr 730/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 19 września 2019 r. w sprawie oceny programowej na kierunku "fizyka techniczna" prowadzonym na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

2018

 1. Raport z wizytacji (profil praktyczny) dokonanej w dniach 7 – 8 maja 2018 na kierunku „ekonomia” prowadzonym przez Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Filii w Płocku Politechniki Warszawskiej
 2. Uchwała Nr 541/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 20 września 2018 r. w sprawie oceny programowej na kierunku ekonomia prowadzonym w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku Politechniki Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym
 3. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 10-11 kwietnia 2018 na kierunku „architektura” prowadzonym na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej
 4. Uchwała Nr 629/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej  z dnia 25 października 2018 r. w sprawie oceny programowej na kierunku „architektura” prowadzonym na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 5. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 11-12 czerwca 2018 na kierunku „matematyka” prowadzonym na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
 6. Uchwała Nr 743/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie oceny programowej na kierunku matematyka prowadzonym na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

2017

 1. Uchwała Nr 79/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie oceny programowej na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 
 2. Raport z wizytacji (ocena programowa) dokonanej w dniach 10-11 marca 2017 r. na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” prowadzonym w obszarach: nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn, mechanika, informatyka oraz w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinach: nauki o zarządzaniu, ekonomia  na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim realizowanych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej
 3. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 27-28.04. 2017 r. na kierunku „inżynieria środowiska” prowadzonym na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
 4. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 8-10 maja 2017 r. na kierunku „mechanika i budowa maszyn” prowadzonym na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej
 5. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 8-10 maja 2017 r. na kierunku „mechatronika” prowadzonym na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej

2016

 1. Raport z wizytacji (ocena programowa) dokonanej w dniach 28-29. 10. 2015 r. na kierunku  „budownictwo” prowadzonym  w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów I i II stopnia realizowanych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej 
 2. Raport z wizytacji (ocena programowa) dokonanej w dniach 18-19 grudnia 2015 r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia realizowanych w formie studiów stacjonarnych na wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
 3. Raport z wizytacji (ocena programowa) dokonanej w dniach 25 – 26 lutego 2016 r. na kierunku „gospodarka przestrzenna” prowadzonym na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej 
 4. Uchwała Nr 71/2016 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie oceny programowej na kierunku „budownictwo” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 5. Raport z wizytacji (ocena programowa) dokonanej w dniach 16-17 maja 2016 r. na kierunku „mechanika i budowa maszyn” prowadzonym w obszarze nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim realizowanych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej
 6. Uchwała Nr 276/2016 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie oceny programowej na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 7. Raport z wizytacji (ocena programowa) dokonanej w dniach 4-5 listopada 2016 r. na kierunku „automatyka i robotyka” prowadzonym w obszarze nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim realizowanych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
 8. Raport z wizytacji (ocena programowa) dokonanej w dniach 27 – 28.10.2016 r. na kierunku administracja prowadzonym w ramach obszaru nauk społecznych na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia realizowanych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

2015

 1. Raport z wizytacji (ocena programowa) dokonanej w dniach 26-27 lutego 2015 r. na kierunku "mechatronika" prowadzonym w obszarze nauk technicznych na poziomie inżynierskich studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim realizowanych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
 2. Raport z wizytacji (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 marca 2015 r. na kierunku "elektronika i telekomunikacja" prowadzonym na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego stopnia przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej (obszar kształcenia - nauki techniczne, profil ogólnoakademicki)
 3. Raport z (ocena programowa) dokonanej w dniach 18-19 marca 2015 r. na kierunku "geodezja i kartografia" prowadzonym w obszarze nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim realizowanym w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
 4. Raport z wizytacji (ocena programowa) dokonanej w dniach 9-10 kwietnia 2015 r. na kierunku "zarządzanie i inżynieria produkcji" w ramach obszarów kształcenia nauk technicznych oraz społecznych na poziomie studiów inżynierskich pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim realizowanych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej w Warszawie
 5. Raport z wizytacji (powtórna ocena programowa) dokonanej w dniu 13.04.2015 r. na kierunku "automatyka i robotyka" prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych, dziedziny nauk technicznych, dyscyplin: automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria produkcji na poziomie studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim realizowanych w formie studiów stacjonarnych na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej
 6. Raport z wizytacji (ocena programowa) dokonanej w dniach 20-21.04.2015 r. na kierunku inżynieria biomedyczna prowadzonym w ramach dziedziny nauk technicznych, dyscypliny biocybernetyka i inżynieria biomedyczna na poziomie studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim realizwanych w formie studiów stacjonarnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
 7. Raport z wizytacji (ocena instytucjonalna) na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku Politechniki Warszawskiej dokonanej w dniach 06-08 maja 2015 r.
 8. Raport z wizytacji (ocena programowa-profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 11-12 czerwca 2015 r. na kierunku "inżynieria biomedyczna" prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia realizowanych w formie studiów stacjonarnych na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
 9. Uchwała Nr 504/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie oceny programowej na kierunku "geodezja i kartografia" prowadzonym na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 10. Uchwała Nr 513/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacji z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie oceny programowej na kierunku "mechatronika" prowadzonym na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 11. Uchwała Nr 568/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie oceny programowej na kierunku "elektronika i telekomunikacja" prowadzonym na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 12. Uchwała NR 707/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 3 września 2015 r. w sprawie oceny programowej na kierunku "zarządzanie i inżynieria produkcji" prowadzonym na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 13. Uchwała Nr 712/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 3 września 2015 r. w sprawie powtórnej oceny programowej na kierunku "automatyka i robotyka" prowadzonym na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugie stopnia o profilu ogólnoakademickim
 14. Uchwała nr 803/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wniosku Politechniki Warszawskiej o ponowne rozpatrzenie sprawy oceny instytucjonalnej na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku
 15. Uchwała Nr 844/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie oceny programowej na kierunku "inżynieria biomedyczna" na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 16. Uchwała Nr 848/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie oceny programowej na kierunku "inżynieria biomedyczna" prowadzonym na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

2014

 1. Raport z wizytacji (ocena instytucjonalna) na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej dokonanej w dnia 16-18 stycznia 2014 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 2. Raport z wizytacji (ocena programowa) przeprowadzonej w dniach 19-20 maja na kierunku "papiernictwo i poligrafia" prowadzonym w obszarze nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim realizowanym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej przez Zespół Oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 3. Raport z wizytacji (ocena instytucjonalna) na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej dokonanej w dniach 28-30 kwietnia 2014 roku przez Zespół Oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 4. Raport z wizytacji (ocena programowa) dokonanej w dniach 6-7 czerwca 2014 r. na kierunku zarządzanie prowadzonym w ramach obszaru nauk społecznych  na poziomie studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim realizowanych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej
 5. Uchwała Nr 399/2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
 6. Uchwała 398/2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej
 7. Uchwała Nr 565/2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie oceny programowej kierunku "papiernictwo i poligrafia" na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 8. Uchwała Nr 697/2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 października 2014 r. w sprawie oceny programowej na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 9. Uchwała Nr 755/2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej
 10. Raport z wizytacji (ocena programowa) dokonanej w dniach 27-28 listopada 2014 roku na kierunku "informatyka" prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

2013

 1. Raport z wizytacji (ocena instytucjonalna) na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej dokonanej w dniach 24-26 stycznia 2013 r. przez Zespół Oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 2. Uchwała nr 145/2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej
 3. Raport z wizytacji (ocena instytucjonalna) na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej dokonanej w dniach 8-10 maja 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 4. Uchwała Nr 5/6/2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wniosku Politechniki Warszawskiej o ponowne rozpatrzenie sprawy powtórnej oceny jakości kształcenia na kierunku "automatyka i robotyka" prowadzonym na Wydziale Inżynierii Produkcji na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 5. Raport z wizytacji (ocena programowa) dokonanej w dniach 24 - 25 maja 2013 r. na kierunku "inżynieria materiałowa" prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia realizowanych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 6. Uchwała Nr 342/2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej
 7. Uchwała Nr 580/2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 19 września 2013 r. w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
 8. Uchwała Nr 665/2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 17 października 2013 r. w sprawie oceny programowej na kierunku "inżynieria materiałowa" prowadzonym na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 9. Raport z wizytacji (ocena instytucjonalna) na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej dokonanej w dniach 18-20.11.2013 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej

2012

 1. Uchwała Nr 5/2012 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku "ekonomia" prowadzonym w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku Politechniki Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego stopnia
 2. Uchwała Nr 19/2012 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku "administracja" prowadzonym na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej w Warszawie na poziomie studiów pierwszego stopnia
 3. Uchwała Nr 31/2012 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku "automatyka i robotyka" prowadzonym na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
 4. Raport z wizytacji (ocena instytucjonalna) na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej dokonanej w dniach 29 - 31 października 2012 r. przez Zespół Oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej

2011

 1. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2011 r. w Politechnice Warszawskiej w Warszawie dotyczącej oceny, jakości kształcenia na kierunku administracja na poziomie studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych
 2. Wydział Inżynierii Produkcji - kierunek: Automatyka i robotyka - 07.04.2011 - ocena warunkowa
 3. Wydział Inżynierii Produkcji - kierunek: Automatyka i robotyka - 07.04.2011 - ocena pozytywna
 4. Wydział Mechatroniki - kierunek: Automatyka i robotyka - 07.04.2011 - ocena pozytywna
 5. Wydział Geodezji i Kartografii - kierunek: Gospodarka przestrzenna - 16.06.2011 - ocena pozytywna
 6. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych - kierunek: Mechanika i budowa maszyn - 07.07.2011 - ocena pozytywna
 7. Uchwała Nr 931/2011 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 20 października 2011 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku "architektura i urbanistyka" prowadzonym na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia
 8. Uchwała Nr 932/2011 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 20 października 2011 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku "automatyka i robotyka" prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

2010

 1. Wydział Chemiczny - kierunek: Technologia chemiczna - 11.03.2010 - ocena pozytywna
 2. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej - kierunek: Inżynieria chemiczna i procesowa - 11.03.2010 - ocena pozytywna
 3. Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku - kierunek: Technologia chemiczna - 11.03.2010 - ocena pozytywna
 4. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku " informatyka" prowadzonym na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
 5. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 26-27 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku "informatyka" prowadzonym na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
 6. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku "budownictwo" prowadzonym na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku Politechniki Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
 7. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 24-25 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku "budownictwo" prowadzonym na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
 8. Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych - kierunek: Matematyka - 25.03.2010 - ocena wyróżniająca
 9. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 21-22 kwietnia 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku "lotnictwo i kosmonautyka" prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
 10. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 21-22 kwietnia 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku "energetyka" prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
 11. Wydział Inżynierii Produkcji - kierunek: Mechanika i budowa maszyn - 27.05.2010 - ocena pozytywna
 12. Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku - kierunek: Mechanika i budowa maszyn - 27.05.2010 - ocena pozytywna
 13. Wydział Inżynierii Produkcji - kierunek: Papiernictwo i poligrafia - 24.06.2010 - ocena pozytywna
 14. Wydział Mechatroniki - kierunek: Mechanika i budowa maszyn - 21.10.2010 - Odstąpienie od oceny

Wytworzył(a): Redaktor BIP

w dniu: 07.12.2011

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 07.12.2011 10:45

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 02.07.2024 09:19