Uchwała nr 77/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 października 2003 r.
w sprawie wniosku Światowego Związku Żołnierzy AK o ufundowanie tablicy poświęconej pamięci Stefana Roweckiego - Grota

Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 13 oraz § 20 ust. 3 Statutu PW, popiera wniosek Światowego Związku Żołnierzy AK i Dziekana Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych oraz wyraża zgodę na ufundowanie i wmurowanie w Gmachu Głównym tablicy poświęconej pamięci Stefana Roweckiego - Grota.

Tekst zapisu na tablicy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

mgr Danuta Sołtyska

prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski


Uchwały PW z 2003 r.