•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje

Komisja ds. programów Best Paper i Open Science

  • prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz (Wydział Fizyki) - przewodniczący;
  • dr hab. inż. Jarosław Arabas, prof. uczelni (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych);
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz (Wydział Inżynierii Lądowej);
  • prof. dr hab. inż. Michał Malinowski (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych);
  • prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej);
  • prof. dr hab. inż. Adam Woźniak (Wydział Mechatroniki).

Decyzja nr 100/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 26 maja 2020 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 01.06.2020 10:13

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 01.06.2020 10:29