•  

BIP PW / Ogłoszenia

Ogłoszenie

Poszukujemy Współpracownika do zadania: Realizacja obliczeń numerycznych związanych z modelowaniem procesów przepływowych występujących wewnątrz dezintegratora. Zadanie realizowane w ramach projektu Poddziałania 4.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Tytuł projektu: „Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji”.

Prace do wykonania w ramach zadania: 

  • realizacja obliczeń numerycznych związanych z modelowaniem procesów przepływowych występujących wewnątrz dezintegratora,
  • przygotowywanie rysunków konstrukcyjnych,
  • dobór elementów konstrukcyjnych dezintegratora.

Wymagania w stosunku do Wykonawcy zadania:

  • doświadczenie w realizacji prac badawczych z zakresu modelowania matematycznego, biegła znajomość oprogramowania: GateCycle, Aspen Hysys, Ansys Fluent, SolidWorks,
  • uczestnik studiów doktoranckich.

Czas zatrudnienia w projekcie: 21 miesięcy

Forma zatrudnienia: Umowa o dzieło

Wymagane dokumenty:

  • CV (niezbędne wykazanie doświadczenia w zakresie podanym w wymaganiach).

Termin składania dokumentów: 22.01.2018

Miejsce składania dokumentów:

  • Sekretariat Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW, Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa, pok. 302, lub przesłanie na adres e-mail: sekretariat@is.pw.edu.pl

Projekt realizowany w konsorcjum:

Lider konsorcjum:
BIOPOLINEX Sp. z o.o.
Ul. Kunickiego 45, 20-417 Lublin

Partner konsorcjum:
Politechnika Warszawska
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

Partner konsorcjum:
Politechnika Gdańska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Partner konsorcjum:
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
ul. Dorodna 16
03-195 Warszawa

Wytworzył(a): Dziekan WIBHiIŚ

w dniu: 05.01.2018

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 05.01.2018 09:08

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 05.01.2018 09:08