•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Rady / Rady Programowe

Rada Programowa Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

 • prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak - Przewodniczący Rady Programowej CZIiTT PW;
 • Rafał Kryżman – Przewodniczący Samorządu Studentów PW;
 • mgr inż. Artur Kopczyński – Przewodniczący Komisji Regulaminowej Rady Doktorantów PW;
 • prof.  dr hab. inż. Ludwik Synoradzki – Kierownik Laboratorium Procesów Technologicznych Wydziału Chemicznego PW;
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek – Kierownik Zakładu Organizacji Procesów Produkcyjnych Wydziału Inżynierii Produkcji PW;
 • prof.  nzw. dr hab. inż. Tomasz Ciach – Kierownik Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW;
 • prof. nzw. dr hab. inż. Maciej Paczuski – Kierownik Zakładu Chemii i Technologii Organicznej Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW, Filia w Płocku;
 • Mariusz Frankowski – p.o. Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych;
 • Michał Olszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy;
 • Maciej Sadowski - Prezes Fundacji Startup Hub Poland
 • Piotr Chełmiński – Członek Zarządu ds. Rozwoju i Energetyki PKN ORLEN SA;
 • Michał Kucharski – Prezes Ylia Sp. z o.o.;
 • Daniel A. Gottschald – Dyrektor Zarządzający TUM International GmbH;
 • Patrycja Klarecka – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 25.04.2016 15:48

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 25.03.2021 09:15