•  

BIP PW / Skład osobowy / Administracja Centralna

Dział Przygotowania Inwestycji i Remontów

Gmach Biurowy
ul. Noakowskiego 18/20
00-668 Warszawa

Kierownik

mgr Stefan Borzemski


Gmach Biurowy, kl. C, pok. 444 B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5938
fax: 022 234 64 63
e-mail: stefan.borzemski@pw.edu.pl

Sekretariat

Urszula Fijałkowska


Gmach Biurowy, kl. C, pok. 444

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6451
fax: 22 234 64 63
e-mail: urszula.fijalkowska@pw.edu.pl

Pracownicy działu

mgr Krzysztof Borecki


Gmach Biurowy, kl. C, pok. 442 B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6443
e-mail: krzysztof.borecki@pw.edu.pl

Urszula Fijałkowska


Gmach Biurowy, kl. C, pok. 444

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6451
fax: 22 234 64 63
e-mail: urszula.fijalkowska@pw.edu.pl

mgr inż. Paweł Kosieradzki


Gmach Biurowy, kl. C, pok. 441

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6257
e-mail: p.kosieradzki@ca.pw.edu.pl

mgr inż. Witold Łozowski


Gmach Biurowy, kl. C, pok. 443

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7567
e-mail: witold.lozowski@pw.edu.pl

mgr inż. Waldemar Matysiak


Gmach Biurowy, kl. C, pok. 445

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6343
tel. miejski: 22 628 60 74
e-mail: waldemar.matysiak@pw.edu.pl

Maciej Nowak


Gmach Biurowy, kl.C, pok. 442 A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5844
e-mail: maciej.nowak@pw.edu.pl

inż. Michał Romanowski


Gmach Biurowy, kl. C, pok. 442 B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6443
e-mail: michal.romanowski@pw.edu.pl

dr inż. Agnieszka Sychowicz - Burska

główny specjalista ds. planowania

ul. Noakowskiego 18/20, kl. C, p. 432
godz. pracy: 8:00 – 16:00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5977
fax: 22 234 64 63
e-mail: agnieszka.burska@pw.edu.pl

Marek Tyszka


Gmach Biurowy, kl. C, pok. 442 A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5844
e-mail: marek.tyszka@pw.edu.pl