•  

BIP PW / Ogłoszenia / Archiwum

Sprostowanie do artykułu w portalu „Zaufana Trzecia Strona”

Nawiązując do treści artykułów opublikowanych w portalu „Zaufana Trzecia Strona” pt. „Jak przejąć konto poczty elektronicznej studenta Politechniki Warszawskiej” z dnia 21.11.2017 r. oraz „Jak Politechnika Warszawska zaklina rzeczywistość, czyli jak to z hasłami było” z dnia 26.11.2017 r. zamieszczamy sprostowanie do informacji.

Wdrożenie usługi poczty elektronicznej wraz z Office 365 na Politechnice Warszawskiej jest wdrożeniem opartym o tzw. „konfigurację hybrydową”. Wdrożenie pozwala studentom oraz pracownikom, m.in. na dostęp do laboratoriów komputerowych za pomocą takich samych loginów i haseł, jak do poczty elektronicznej. Konsekwencją wdrożenia jest fakt, że możliwość zmiany hasła jest dopuszczalna tylko na serwerach znajdujących się w infrastrukturze Politechniki Warszawskiej.

Od chwili wdrożenia usługi - w przypadku studentów - możliwość zmiany hasła istnieje poprzez:

  • stacje robocze w laboratoriach komputerowych PW, które korzystają z uwierzytelnienia z usługi katalogowej uruchomionej w Centrum Informatyzacji PW;
  • portal zmiany hasła.

Ze względu na to, że informacja o możliwości zmiany hasła nie została odpowiednio wyeksponowana, podjęto decyzję o przeniesieniu portalu zmiany hasła w miejsce bardziej widoczne wraz z instrukcją zmiany hasła.

Wytworzył(a): Rzecznik PW

w dniu: 29.11.2017

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 29.11.2017 09:51

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 29.11.2017 10:04