•  

BIP PW / Ogłoszenia / Archiwum

Informacja o publicznej prezentacji projektu pt. „System Instytucjonalnych Baz Wiedzy (SINBAW) – otwarta ogólnopolska infrastruktura informacji o nauce”

Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej oraz Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej zapraszają na publiczną prezentację projektu „System Instytucjonalnych Baz Wiedzy (SINBAW) – otwarta ogólnopolska infrastruktura informacji o nauce”.

Termin prezentacji: 21.11.2016 r. (poniedziałek), godz. 10.00.

Miejsce: Gmach Elektroniki, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, Audytorium Centralne

Publiczna prezentacja projektu odbędzie się w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 2.3, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, typ II projektu „cyfrowe udostępnianie zasobów nauki”.

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji projektu mija 18.11.2016 r. Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: g.manko@elka.pw.edu.pl.

W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, numer telefonu oraz nazwę reprezentowanej instytucji.

Wytworzył(a): prof. Henryk Rybiński

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 04.11.2016 09:56

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 04.11.2016 09:56