Warszawa, dnia 17 grudnia 2003 r.

Uchwała nr 88/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 17 grudnia 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z zagraniczną instytucją naukową

 

Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt m Statutu PW, wyraża zgodę na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Aoyama Gakuin w Japonii i Politechniką Warszawską.

Sekretarz Senatu
R e k t o r
mgr Danuta Sołtyska
prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski