Warszawa, dnia 17 grudnia 2003 r.

Uchwała nr 87/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 17 grudnia 2003 r.

w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

 

Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 50 ust. 1 Statutu PW, w związku z wyborami przedstawicieli Rady Doktorantów do komisji senackich, dokonuje następujących zmian w składzie komisji senackich:

 

osoby odwołane ze składu

osoby powołane do składu


Komisja ds. Mienia i Finansów

mgr inż. Justyna Szkuta mgr inż. Jacek Strzembkowski

Komisja ds. Nauki
mgr inż. Justyna Szkuta mgr inż. Artur Oziębło

Komisja ds. Organizacji Uczelni
mgr inż. Dawid Myszka mgr inż. Monika Zabrzeńska-Chaterera

Komisja ds. Kształcenia
mgr inż. Agnieszka Iwańska mgr inż. Robert Paszkiewicz

 

Sekretarz Senatu
R e k t o r
mgr Danuta Sołtyska
prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski