Uchwała nr 85/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 19 listopada 2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udział Politechniki Warszawskiej w spółce

Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt n Statutu Politechniki Warszawskiej, w związku z uzyskaniem przez drużynę męską siatkarzy PW uprawnienia do występowania w rozgrywkach Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej Mężczyzn w sezonie 2003/2004, wyraża zgodę na udział Politechniki Warszawskiej w spółce Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej S. A. z siedzibą w Warszawie, poprzez zakup 100 (sto) imiennych akcji tej spółki o łącznej wartości 100 000 zł (sto tysięcy złotych).

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski


Uchwały PW z 2003 r.