Uchwała nr 82/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 października 2003 r.
w sprawie zmian w składzie Senackiej Komisji ds. Kadr

Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 50 ust. 1 Statutu PW dokonuje następujących zmian w składzie Senackiej Komisji ds. Kadr:

  • powołuje prof. dr hab. Ireneusza Strzałkowskiego na Wiceprzewodniczącego Komisji,

  • w związku z rezygnacją prof. dr hab. inż. Jacka Stupnickiego powołuje prof. dr hab. inż. Andrzeja Szumowskiego do składu Senackiej Komisji ds. Kadr.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

mgr Danuta Sołtyska

prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski


Uchwały PW z 2003 r.