Uchwała nr 81/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 października 2003 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Samorządu Studentów PW

Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 183 Statutu PW stwierdza, że przedstawione w załączniku do niniejszej uchwały zmiany w Regulaminie Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej są zgodne ze Statutem PW.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

mgr Danuta Sołtyska

prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski


Uchwały PW z 2003 r.