Uchwała nr 80/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 października 2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 120 ust. 2 Statutu PW, wyraża zgodę na przyjęcie od firmy Aldrich Chemical Company, Inc. darowizny o wartości 14.762,00 USD (czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa dolary) na rzecz Wydziału Chemicznego.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

mgr Danuta Sołtyska

prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski


Uchwały PW z 2003 r.