Uchwała nr 79/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 października 2003 r.
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Chemicznym

Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 37 ust. 1 Statutu PW, wyraża zgodę na zniesienie na Wydziale Chemicznym Zakładu Chemii Nieorganicznej i Zakładu Technologii Ciała Stałego oraz na utworzenie Katedry Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

mgr Danuta Sołtyska

prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski


Uchwały PW z 2003 r.