Uchwała nr 78/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 października 2003 r.
w sprawie uzupełnienia składu Kapituły Medalu Politechniki Warszawskiej

Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 13 Statutu PW oraz w związku z pkt. 4 Regulaminu Medalu Politechniki Warszawskiej, stanowiącym załącznik do uchwały nr 51/XLIII/97 Senatu PW z dnia 25 czerwca 1997r. powołuje prof. dr inż. Stanisława Bolkowskiego w skład Kapituły Medalu Politechniki Warszawskiej

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

mgr Danuta Sołtyska

prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski


Uchwały PW z 2003 r.