Uchwała nr 76/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 24 września 2003 r.

w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej w Gmachu Samochodów i Ciągników

Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 13 oraz § 20 ust. 3 Statutu PW, popiera wniosek Dziekana Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych i wyraża zgodę na nadanie sali wykładowej nr 2.19 w Gmachu Samochodów i Ciągników imienia prof. dr Jerzego Dowkontta oraz umieszczenie tablicy pamiątkowej poświęconej Profesorowi.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski


Uchwały PW z 2003 r.