Uchwała nr 75/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 24 września 2003 r.

w sprawie umieszczenia tablic pamiątkowych w Gmachu Inżynierii Środowiska i Budynku Starej Kotłowni

Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 13 oraz § 20 ust. 3 Statutu PW, popiera wniosek Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i wyraża zgodę na:

  • umieszczenie w sali wykładowej nr 611 w Gmachu Inżynierii Środowiska tablic pamiątkowych poświęconych Profesorom Zygmuntowi Borettiemu i Wiktorowi Mamakowi
  • umieszczenie w hali południowej części Budynku Starej Kotłowni tablic pamiątkowych poświęconych Profesorom Kazimierzowi Rodowiczowi i Zbigniewowi Zmigrodzkiemu.

Sekretarz Senatu

R E K T O R

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski


Uchwały PW z 2003 r.