Uchwała nr 74/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 24 września 2003 r.

w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej w Gmachu Nowym Technologicznym

Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 13 oraz § 20 ust. 3 Statutu PW, popiera wniosek Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i wyraża zgodę na umieszczenie na parterze Gmachu Nowego Technologicznego tablicy pamiątkowej poświęconej Profesorowi Kornelowi Kazimierzowi Wesołowskiemu.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski


Uchwały PW z 2003 r.