Uchwała nr 73/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 24 września 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 120 ust. 2 Statutu PW, wyraża zgodę na przyjęcie od firmy CISCO-Systems darowizny w postaci sprzętu sieciowego o wartości 12.527,49 USD (dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia siedem dolarów i czterdzieści dziewięć centów) na rzecz Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski


Uchwały PW z 2003 r.