Uchwała nr 71/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 24 września 2003 r.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2003

Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust.2 pkt l Statutu PW w związku z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. nr 76 poz. 694 z późn. zm.), jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Politechniki Warszawskiej za rok 2003 wybiera - Audytor Społem Sp. z o. o, ul. Moniuszki 10, 05-820 Piastów k/Warszawy.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski


Uchwały PW z 2003 r.