Uchwała nr 69/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 24 września 2003 r.

w sprawie oceny działalności Rektora i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uczelni

Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt l Statutu PW, zatwierdza przedstawione przez Rektora "Sprawozdanie z działalności Uczelni w okresie 1.09.2002 - 31.08.2003" oraz uznaje działalność Rektora w tym okresie za właściwą i wysoko ją ocenia.

 

Sekretarz Senatu

Przewodniczący obrad

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. inż. Leon Gradoń


Uchwały PW z 2003 r.