Uchwała nr 67/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 czerwca 2003 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Poznańską

  Senat Politechniki Warszawskiej, po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym profesora Zdzisława Bubnickiego postanawia poprzeć inicjatywę nadania Mu tytułu doktora honoris causa Politechniki Poznańskiej.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

mgr Danuta Sołtyska

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski


Uchwały PW z 2003 r.