Uchwała nr 66/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 czerwca 2003 r.

w sprawie zaopiniowania kandydatury dyrektora Biblioteki Głównej

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 109 ust. 1 Statutu PW pozytywnie opiniuje kandydaturę mgr Jolanty Stępniak na stanowisko dyrektora Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

mgr Danuta Sołtyska

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski


Uchwały PW z 2003 r.