Uchwała nr 65/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 28 maja 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 120 ust. 2 Statutu PW, wyraża zgody na przyjęcie od firmy Siemens Sp. z o.o. darowizny o wartości 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) na rzecz Politechniki Warszawskiej.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

mgr Danuta Sołtyska

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski


Uchwały PW z 2003 r.