Uchwała nr 64/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 czerwca 2003 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 37 ust. 1 Statutu PW, wyraża zgodę na zmianę nazwy Zakładu Miernictwa i Optoelektroniki na Zakład Systemów Pomiarowych i Optoelektroniki w Instytucie Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

mgr Danuta Sołtyska

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski


Uchwały PW z 2003 r.