Uchwała nr 63/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 czerwca 2003 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 37 ust. 1 Statutu PW, wyraża zgodę na następujące zmiany organizacyjne na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych:

  1. zniesienie Zakładu Metod Geometrycznych w Technice i utworzenie Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej,
  2. zmianę nazwy Zakładu Probabilistyki na Zakład Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

mgr Danuta Sołtyska

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski


Uchwały PW z 2003 r.