Uchwała nr 62/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 czerwca 2003 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Elektrycznym

Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 37 ust. 1 Statutu PW, wyraża zgodę na następujące zmiany organizacyjne na Wydziale Elektrycznym:

  1. zmianę nazwy Instytutu Elektrotechniki Teoretycznej i Miernictwa Elektrycznego na Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych,
  2. zmianę nazwy Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej na Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych,
  3. zmianę nazwy Zakładu Miernictwa Elektrycznego na Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

mgr Danuta Sołtyska

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski


Uchwały PW z 2003 r.