Uchwała nr 55/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 czerwca 2003 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 96 Statutu PW, wyraża pozytywną opinię w sprawie powołania mgr Bogusława Gorskiego na kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

mgr Danuta Sołtyska

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski


Uchwały PW z 2003 r.