Uchwała nr 54/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 28 maja 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z zagraniczną instytucją naukową

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt m Statutu PW, wyraża zgodę na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Żylinie i Politechniką Warszawską.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski


Uchwały PW z 2003 r.