Uchwała nr 53/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 28 maja 2003 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Akademię Górniczo-Hutniczą

  Senat Politechniki Warszawskiej, po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym profesora Leona O. Chua postanawia poprzeć inicjatywę nadania Mu tytułu doktora honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski


Uchwały PW z 2003 r.