Uchwała nr 51/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 28 maja 2003 r.

w sprawie zmian w składzie komisji senackich

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 50 ust. 1 i § 43 ust. 2 Statutu PW, w związku z wyborem nowych przedstawicieli studentów do Senatu Politechniki Warszawskiej, dokonuje zmian w składzie komisji senackich, określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski


Załącznik do uchwały nr 51/XLV/03 Senatu PW z dnia 28.05.2003r.
Uchwały PW z 2003 r.