Uchwała nr 50/XLV/03

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 28 maja 2003

w sprawie uzupełnienia zasad przyjmowania kandydatów na studia w r. akad. 2003-2004

  Działając zgodnie z art.141 ust.1 Ustawy o Szkolnictwie Wyższym oraz § 159 ust.1 Statutu Politechniki Warszawskiej, w związku ze zmianami wprowadzonymi w Ustawie o Szkolnictwie Wyższym, Senat PW postanawia uzupełnić zasady przyjmowania kandydatów na studia w r. akad. 2003-2004, określone w uchwale nr 14/XLV/02 z dnia 20 listopada 2002 roku o punkt 2.k1 o treści:

Osoby, które zdawały w roku 2002 egzamin maturalny (t.zw. "nową maturę"), mogą być zwolnione z części lub całości egzaminu konkursowego w Politechnice Warszawskiej, a w postępowaniu klasyfikacyjnym, za równoważne wynikom tego egzaminu, zostaną przyjęte liczby punktów:

Aby skorzystać ze zwolnienia kandydat powinien złożyć, wraz z podaniem o przyjęcie na studia, świadectwo dojrzałości oraz oświadczenie o rezygnacji z egzaminu w uczelni i prośbę o uznanie ocen z określonych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym.

Zwolnienia nie dotyczą egzaminu konkursowego na kierunek Architektura i Urbanistyka.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski


Uchwały PW z 2003 r.