Uchwała nr 49/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 28 maja 2003 r.

w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt c Statutu PW w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2002r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów (Dz. U. nr 55, poz. 480 z późn. zm.) postanawia utworzyć z dniem 1 października 2003r. nowy kierunek studiów "Energetyka" na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski


Uchwały PW z 2003 r.