Uchwała nr 48/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 28 maja 2003 r.

w sprawie uruchomienia Elastycznego Systemu Studiów Dwustopniowych na kierunku Biotechnologia w Międzywydziałowym Centrum Biotechnologii PW

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. 1 Statutu PW oraz w związku z uchwałą Senatu PW nr 101/XLIII/98 z dnia 25 marca 1998r., wyraża zgodę na uruchomienie z dniem 1 października 2003r. Elastycznego Systemu Studiów Dwustopniowych na kierunku Biotechnologia w Międzywydziałowym Centrum Biotechnologii.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski