Uchwała nr 46/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 28 maja 2003 r.

w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej ds. nowelizacji Statutu PW

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie §50 ust. 1 Statutu PW, powołuje Komisję Nadzwyczajną ds. nowelizacji Statutu PW.

W skład Komisji Senat powołuje następujące osoby:

 1. prof. dr hab. Maciej Grabski
 2. prof. dr hab. Leon Gradoń - Zastępca Przewodniczącego
 3. prof. dr hab. Jacek Kijeński
 4. prof. dr hab. Jacek Kubissa
 5. mgr Elżbieta Legęć
 6. prof. dr hab. Józef Lubacz
 7. prof. dr hab. Janusz Lewandowski
 8. dr Andrzej Muster
 9. Tomasz Przeździęk
 10. prof. dr hab. Ireneusz Strzałkowski - Przewodniczący
 11. prof. dr hab. Jan Szlagowski
 12. dr Zygmnunt Trzaska Durski
 13. dr Jerzy Wyborski

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski