Uchwała nr 45/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 28 maja 2003 r.

 

w sprawie udziału w referendum dotyczącym wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

  Senat Politechniki Warszawskiej wyraża przekonanie, iż przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jest wydarzeniem historycznym i wyzwaniem cywilizacyjnym o dalekosiężnych skutkach. Doceniając wagę decyzji, przed którą stoimy i kierując się poczuciem odpowiedzialności za pomyślność Polski i przyszłych pokoleń Polaków, Senat Politechniki Warszawskiej zwraca się do całego społeczeństwa z apelem o udział w referendum i poparcie idei wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej.

Senat Politechniki Warszawskiej uważa, że wstąpienie do Unii Europejskiej stwarza dziejową szansę zapewnienia Polsce należnego miejsca w strukturach jednoczącej się Europy.

Tej szansy zmarnować nie wolno!

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski