Uchwała nr 44/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Wrocławską

 Senat Politechniki Warszawskiej, po zapoznaniu się z działalnością Phillipa Busquin na rzecz nauki i badań naukowych w Unii Europejskiej, postanawia poprzeć inicjatywę nadania Mu tytułu doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

mgr Danuta Sołtyska

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski