Uchwała nr 43/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Łódzką

  Senat Politechniki Warszawskiej, po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym profesora Tsuneo Someyi postanawia poprzeć inicjatywę nadania Mu tytułu doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

mgr Danuta Sołtyska

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski