Uchwała nr 39/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 26 marca 2003 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Wojskową Akademię Techniczną

  Senat Politechniki Warszawskiej, po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym profesora Daniela J. Bema postanawia poprzeć inicjatywę nadania Mu tytułu doktora honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski