Uchwała nr 38/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 26 marca 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 120 ust. 2 Statutu PW, wyraża zgodę na przyjęcie od firmy DROMEX Polska Sp. z o. o. darowizny o wartości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) na rzecz Wydziału Inżynierii Lądowej.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski