Uchwała nr 37/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 26 marca 2003 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Lądowej

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 37 ust. 1 oraz § 40 ust. 2 Statutu PW, wyraża zgodę na utworzenie Zakładu Zastosowań Informatyki w Inżynierii Lądowej oraz zniesienie Ośrodka Metod Komputerowych na Wydziale Inżynierii Lądowej.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski