Uchwała nr 36/XLV/2003

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 26 marca 2003 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Samorządu Studentów PW

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 183 Statutu PW stwierdza, że przedstawione w załączniku do niniejszej uchwały zmiany w Regulaminie Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej są zgodne ze Statutem PW.

 

Sekretarz Senatu

R E K T O R

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Stanisław Mańkowski